top of page
  • minnarhaapasalo

Luo oma manifesti

Updated: Jul 16, 2023

eli miten kirkastaa arjen ajankäytön periaatteita?Saadakseni aikaa omille luoville projekteilleni - kirjojen tai tämän blogin kirjoittamiselle - joudun tekemään monia ajankäytön valintoja. Nukkuako pitkään vai kirjoittaako? Juoda vielä yksi kuppi kahvia ja lukea lehteä vai kirjoittaa? Katsoa telkkaria lapsen kanssa vai kirjoittaa? Siivota vai kirjoittaa?


Arjen pienissä valinnoissa minua on auttanut omien periaatteiden, arvojen ja tavoitteiden kirkastaminen. Tätä kirkastamista ja sanoittamista voi juhlalliseksi kutsua "luovuuden manifestiksi".


Manifesti on väitteiden sarja, slogan, kiteytys, raami, joka rajaa jotain ulkopuolelle. Manifesti on kompassi, magneetti, osoitin, suunnannäyttäjä, tienviitta, opas, viisastenkivi (joka muuttuu ajan saatossa).


Manifestilla tarkoitan tässä omaan käyttöön, elämän tai kapemmin ajateltuna työn apuvälineeksi muotoiltua väitettä, joka toimii kompassina (luovan projektin tai työ)elämän hetteiköissä.


Manifesti -käsitteen historia on poliittisissa muutosliikkeissä, jotka ovat jossain vaiheessa tulleet pisteeseen, jossa jotkin periaatteet on koettu tarpeellisiksi kirjata. Historiallisesti kyseessä on julkinen kannanotto. Manifesti on kirjoitettu väite tai kutsu toimintaan (“script of action”). Historiallisesti manifesti tarkoittaa julistamista ja sana liitetään poliittisiin, vakaumuksellisiin ja taiteellisiin liikkeisiin. Poliittinen manifesti on (wikipedian mukaan) vaikka Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus (1776), jossa julistetaan, että jokainen ihminen syntyy vapaana ja tasa-arvoisena. Historiallinen taiteellinen manifesti on esimerkiksi futuristisen taideliikkeen teoreetikon Luigi Russolon Hälyjen taide - futuristinen manifesti (1913).


Manifestina voi myös pitää rakastamani taiteilija, taidepedagogi Corita Kentin 1960-luvulla oppilaidensa kanssa sanallistamia kymmentä sääntöä - “Ten rules” - , joista he tekivät huoneentaulun. Kopio alkuperäisestä listasta on minulla ikkunalaudalla niin, että näen ne kirjoittaessani makuuhuoneen nurkassa olevalla tuolilla. (Tällä hetkellä minua puhuttelee erityisesti sääntö numero 9, joka vapaasti suomennettuna on: Ole onnellinen aina kun voit. Nauti. Se on kevyempää kuin ajattelet.)


Lähellä manifestia on myös taiteilija Ishmael Falken nettisivuilta löytyvä henkilökohtainen työsopimus, jota hän välillä päivittää ja muokkaa, ja myös allekirjoittaa. Työsopimus kertoo millä periaatteilla hän suostuu työskentelemään. Sopimus avaa niitä arvoja, joiden perusteella Falke tekee valintoja työssään. Työsopimuksessa, joka on viimeksi allekirjoitettu kuluvan vuoden alussa, on kaksitoista kohtaa. Ensimmäinen on erityisen puhutteleva: There will be breath in my work. Vapaasti suomennettuna: Työssäni tulee olemaan tilaa, työni hengittää.


Taidepedagogi, taitelija Charlotte Bugess-Auburn on kirjoittanut kirjan “You Need a Manifesto”. (En ole vielä lukenut kirjaa, olen kuunnellut haastatteluja ja podcasteja aiheesta, joista muutamiin linkit tämän blogin lopussa, kerron kirjasta lisää syksyn alussa). Hänen kuvaamansa henkilökohtainen manifesti ei ole väite maailmasta tai toisista ihmisiä vaan kirkastus siitä, mihin ihminen itse sitoutuu ja mikä auttaa tekemään valintoja ja päätöksiä.


Bugess-Auburn kuvaa, että henkilökohtainen manifesti on kuin sveitsiläinen linkkuveitsi elämässä, käytännön työkalu, joka auttaa esim. valitsemaan töitä, rajaamaan projekteja ja jopa muuttamaan elämää. Henkilökohtainen manifesti voi auttaa ottamaan riskejä ja havaitsemaan ja tarttumaan oikeaan tilaisuuteen, kun se tulee. Kyse on siis sen kirjoittamisesta ja kirkastamisesta, mitkä ovat keskeiset arvoni, mihin uskon. Luovuuden manifestiin sanallistetaan käsitteen historia tunnistaen myös oma vakaumus.

Bugess-Auburnin mukaan arvot ovat isoja periaatteita, jotka ovat kaikkien valintojemme takana. Arvot näkyvät aina toiminnassamme, erityisesti silloin kun saamme itse määrätä ajankäyttöämme. Annamme luonnostaan aikaa arvostamillemme asioille.


Sivuhuomautus: Tietenkin monet tapamme ovat opittuja, eli käytämme aikaa myös asioihin, joita emme ole tietoisesti itse valinneet, vaan joihin olemme oppineet. Meillä kaikilla on paljon opittuja uskomuksia ja arvostuksen kohteita, jotka muuttuvat ympäröivässä kulttuurissa hitaasti. Esimerkiksi: “kasvaa se mies räkänokastakin vaan ei tyhjän naurajasta” -> on arvokkaampaa käyttää aikaa työhön kuin huviin tai “nainen vaietkoon seurakunnassa” - > mies julkisen vallan käyttäjänä on pätevämpi kuin nainen. Monet asenteet ja käytöstavat ovat kulttuurisesti koodattua perintöä ja johtavat myös haitallisiin valintoihin ja käytökseen. Omia arvostuksiaan ajankäytön suhteen kannattaa tarkastella siis kriittisesti - esimerkiksi olenko oppinut jossain, että käytän aikani jatkuvasti työhön, tai toisten palvelemiseen tai toisten neuvomiseen tai toisten kritisoimiseen? Tekeekö (vapaa)ajankäyttötapani minulle hyvää? Lisäävätkö arjen tapani luovuuttani ja elämäniloani? Saanko tavoistani ja valinnoistani aidosti tyydytystä?

(TIETENKIN kaikki aikuiset ihmiset käyttävät aikaa myös asioihin, joihin ei aidosti haluaisi, minua harvoin huvittaa siivota tai maksaa laskuja, mutta teen sen silti. Tarkoitan tässä niitä hetkiä, kun valintojen teko on mahdollista.)


Arvot ovat energiaa, jotka vievät sinua eteenpäin. Arvo on motivoiva tekijä matkalla kohti päämäärää. Ihmiset käyttäytyvät koko ajan arvojen mukaan vaikkei sitä tajuaisi. Toisaalta saatamme myös elää ristiriidassa syvimpien arvojemme kanssa. Arvojen sanoittamisen prosessi ja manifestin kirjoittaminen voi saada meidät huomaamaan, että toimimme jollain elämänalueella syvimpien arvojemme vastaisesti. Kun tiedostaa arvonsa, voi vähentää stressiä ja tehdä helpommin valintoja. Oman manifestin kanssa voi miettiä isoja ajankäytön valintojaan: jos valitsen tämän työn/projektin/aiheen/työtavan/harrastuksen/ihmissuhteen, onko se syvimpien arvojeni mukaista, viekö se minua pitkällä tähtäimellä jatkuvasti toistettuna kohti arvojeni mukaisia päämääriä?

Bugess-Auburn kannustaa tekemään manifestin konkreettisesti työstämällä, ei pään sisällä ajattelemalla. Hän on selvästi sukulaissieluni - aina learning by doing!

Tee siitä niin helppoa kuin mahdollista, alenna rimaa, hän kannustaa meitä.

Tässä sinulle kaksi hänen ehdottamaa tehtävää, joiden avulla voit lähteä tekemään omaa kompassia, henkilökohtaista opastasi ajankäytön valinnoissa.

*


TEHTÄVÄ 1. Tunnista ja nimeä arvosi.


Listaa vastauksia kysymykseen: Mitä rakastat tehdä?

Kirjoita rakastamasti toiminnasta pieni tarina, jossa kerrot: miksi rakastat sitä? Mitä tekemistä ja merkityksiä rakastamaasi asiaan liittyy? Esimerkiksi rakastan kukkien kasvattamista, koska…

Tämän jälkeen täytä lause:

Minun rakastamani asia… kukkien kasvattaminen… on kuin… kiraffi/joki/kello/piparminttu/piirakka koska…

Saitko täytettäviin lauseisiin verbejä ja adverbejä? Kun täytät lausetta käyttäen erilaisia metaforia, toistuuko jonkinlaiset laadut ja toiminnan muodot? Verbit kuvaavat toimintaa ja tekemisen laatuja, jotka kertovat arvostamistamme asioista. Huomaatko millaisia asioita ja laatuja arvostat, kun kirjoitat lisää?


*


Bugess-Auburn muistuttaa Daniel Kahnemania (Ajattelu nopeasti ja hitaasti, Thinking Fast and Slow) lainaten, että meillä on kaksi ajattelusysteemiä, joista toinen tuntuu enemmän tuntemiselta kuin ajattelulta. Kun teemme manifestia, tarvitsemme molempia. (Kun elämme, tarvitsemme molempia.)

System 1 / nopea intuitiivinen, tuntuu enemmän tunteelta kuin ajattelulta, tuntuu intuitiiviselta.

System 2 / hidas ajattelu, ajattelu jota yleensä pidetään ajattelunsa, valitsee kuinka systeemi ykköseen reagoidaan.


Seuraavassa tehtävässä tarvitset molempia ajattelun muotoja, sakset, paperia, liimaa ja hieman aikaa.


TEHTÄVÄ 2. Askartele manifesti huoneentauluksi.


ENSIN: Kerää printattua raakamateriaalia manifestiin.

Maailma on täynnä olemassa olevia neuvoja, kirjoituksia, elämänkertoja, runoja, kuvia, sanoja, iskulauseita, viisauksia. Esimerkiksi kaikki olemassaolevat taiteilijoiden tekemät manifestit. Voit käyttää vaikka mainitsemiani manifesteja.

Tulosta kaikki keräämäsi materiaali.

SITTEN: Istu lattialle ja levitä raakamateriaali ympärillesi. Anna ensin ajattelusysteemin 1 toimia, tällöin toiminta vaikuttaa enemmän tuntemiselta kuin ajattelulta. Eli anna kehosi ja intuitiosi toimia.

Käy läpi materiaalia ja tee valintoja: mitkä asiat resonoivat sinussa. Mitkä materiaalipalaset todella puhuttelevat (sisintäsi, eikä esim. hyvin kasvatettua puolta sinussa).

Tämän jälkeen käytä systeemi 2 ajattelua: valitse, organisoi ja järjestä valitsemasi materiaalit johonkin muotoon. Vaikka top 5 -listaksi.

JA VIELÄ: Kuratoi lopullinen manifesti tyhjälle paperille.

Tämä paperi on manifestisi prototyyppi tällä hetkellä.

JOS USKALLAT tai haluat: Kerro manifestistasi jollekulle. Näytä paperi ja kerro sen kautta, mihin uskot maailmassa, elämässä, työssä. Laita manifesti seinälle. Laita se näkyviin myös työkavereillesi, kollegoillesi.

Jos haluat, voit päättää, että tämän sloganin tai huoneentauluun mukaan teet valintoja seuraavan kuukauden ajan.

Katso mitä tapahtuu!


*


Teatteriopiskelija Samppa sanoi hienosti toukokuun alussa, että taiteen ammattilaisilla on velvollisuus tehdä taidetta, koska he ovat saaneet asiaan koulutuksen ja harjoitelleet taiteen tekemisen taitoja. Laajennan tämän ajatuksen kaikkiin luoviin ihmisiin - eli ihan jokaiseen ihmiseen, koska ihmisen lajinomainen ominaisuus on luovuus:

Meillä kaikilla on velvollisuus käyttää luovuuttamme ja luoda elämäämme hyviä, kestäviä asioita. Ja siinä hommassa auttaa oma manifesti.


Kyse on lopulta pienen pienistä arjen valinnoista. Minulle kyse on yhdestä aamupäivästä viikossa, jolloin istun makuuhuoneen nurkan nojatuolissa jalat rahilla nostettuna. Kyse on pysähtymisen hetkestä iltakävelyllä ja sähköpostin näpyttelystä itselle, kun jokin ajatus nousee tajuntaan.


Nuo pienet ajankäytön valinnat eivät tapahdu, ellei minulle ole selvää, mitä arvostan ja mihin haluan sitoutua: sisäisen maailman ja havaintojen näkyväksi tekemiseen. Luovan arjen pohtimiseen. Konkreettisen toiminnan, empatian ja kestävän elämän puolesta puhumiseen. Tänäänkin, kun seuraavat arjen asiat odottavat vielä hetken.


*


Tämä blogi on minulle paikka pohtia ja ylläpitää luovuutta. Blogi jää nyt kesätauolle ja ilmestyy jälleen elokuussa. Syksyllä julkaisen noin kolmen-neljän viikon välein.


*


Haluatko blogikirjoitukseni suoraan sähköpostiisi? Blogitekstin mukana lähetän konkreettisia vinkkejä, kuinka luovuutta voi lisätä arjessa, kerron kirjailijavierailuistani sekä lähetän kutsuja lukijatapaamisiin. Pääset postituslistalle lähettämällä viestin "uutiskirje": minna.r.haapasalo@gmail.com.


*


Voit lähettää minulle kommentteja kirjoituksistani tai ehdotuksista blogitekstien aiheiksi joko kommentoimalla alle tai lähettämällä viestin: minna.r.haapasalo@gmail.com.

Löydät minut facebookista ja instagramista @minnahaapasalo*


Tekstissä viittaan:


The only rule is work: Sister Corita Kent’s timeless advice for studentshttps://www.creativelivesinprogress.com/article/corita-kent


Ishmael Falken työsopimus


Luigi Russola: Hälyjen taide. Tutkijaliitto. 1916/2018. (Kyseessä on manifestikokoelma, joka sisältää myös vuonna 1913 ilmestyneen manifestin L’arte dei rumori, sekä muita tekstejä, kokoelma ilmestyi 1916, Tanja Tiekson suomennos 2018)


Kahneman, Daniel: Ajattelu nopeasti ja hitaasti. Terra Cognita. 2011/2012 (suom. Kimmo Pietiläinen, alkuperäisteos Thinking Fast and Slow)


Charlotte Bugess-Auburnin haastattelut:

Lisa Congdon sessions

Episode 35: A Conversation with Charlotte Bugess-Auburn on Conviction and Why You Need a Manifesto

Family Action Network on youtube: Charlotte Burgess-Auburn: You Need a Manifesto: How to Craft Your Convictions and Put Them to Work


Aiheesta myös:


Anna Perhon podcast Elämänkoulu

Jakso 11.5.

Valloita ei-kenenkään-maa - työkaluja ahkeralle haaveilijalle
*


Blogin kuva Maria Grönroos @studioliikkuva


*

365 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page