top of page
  • minnarhaapasalo

Tauko tekee työnsä

Updated: Jun 8, 2023Sanotaan, että parhaat ideat syntyvät kahvitauolla. Kun poistutaan varsinaisesta työtilasta ja istahdetaan vapaamuotoiseen tilanteeseen, tuijotellaan hetki kauemmas. Tauolla saatetaan vitsailla, “ajatella ääneen” jotain, mikä mietityttää. Hassutkin ajatukset saatetaan sanoa matalalla kynnyksellä ääneen. Rento, fokusoimaton olotila ruokkii uusia ideoita tai olemassa olevien asioiden yhdistämistä uudella tavalla. Läpällä heitetty “Entä jos…” voikin olla puuttuva pala keskeneräisessä työssä.


Kyna Leskin kirjassa “The Storm of Cretativity” (luovuuden myrsky) on luku taukojen merkityksestä luovassa prosessissa. Tauko voi tarkoittaa käytännössä monia erilaisia asioita. Tauko on jotain konkreettista "eri tavalla tekemistä", tai ei-tekemistä, joka luo katkoksen varsinaiseen työhön. Tauko voi olla katseen nostamista ylös ruudulta, silmien ja ajatusten lepuutusta. Tauko voi olla fyysistä etäisyyden ottoa työstä, toiseen tilaan siirtymistä, happihyppelyä. Tauko voi olla yön yli nukkumista. Tauko voi syntyä vastentahtoisesti suunnitelmia tai ajankäyttöä sotkevan häiriön tai ongelman muodossa. Tauko voi syntyä, kun jokin muu asia vaatii huomiota ja pakottaa laittamaan työn syrjään. Tauko syntyy usein luonnostaan eri projektien tai työtehtävien väliin, mutta taukoja voi myös rakentaa ja suunnitella. Tämä voi tarkoittaa taukojen tietoista aikatauluttamista työskentelyyn. "Höttöajan" varaamista varsinaisten työskentelyaikojen väliin. Sillä tärkeimmät oivallukset tapahtuvat usein tauolla.

Paavo ja Lauri Järvilehto toteavat "PIM! Olet luova" -kirjansa "teoriapläjäyksessä", että ihmisellä on karkeasti jaoteltuna kaksi erilaista ajattelujärjestelmää: Systeemi 1 ja Systeemi 2. Systeemi 1 ohjaa vaistotoimintoja ja tunteita. Se on samanlainen suurimmalla osalla eläimistä. Systeemi 1 toimii nopeasti ja perustuu suuntaa-antaviin opittuihin ajattelurakenteisiin. Asiantuntija "vain tietää" kokemuksensa ja tietojensa ja taitojensa perusteella kuinka kannattaa toimia, vaikkei välttämättä osaa sanoa aina miten päätyi tähän johtopäätökseen. Systeemi 2 on hidas, rationaaliseen sarjalliseen päättelyyn perustuva ajattelujärjestelmä, joka on lähinnä ihmisillä ja muutamilla eläinlajeilla. Luova asioiden yhdistäminen ja intuitiivinen ajattelu on enemmän Systeemi 1:n aluetta. Systeemi 2 toimii yhteistyössä arvioiden ideoiden toimivuutta.


Asta Raami on tutkinut intuitiota, tuota Systeemi 1:n ajattelua. Hän kertoo kirjoissaan, että intuitiivisille, luoville ideoille ovat otollisia ns. "välitilat": "Bed, Bath and Buss". Intuitiivinen tieto “pulpahtaa” usein tietoisuuteen unen ja valveen rajalla, suihkussa, matkalla kahden pisteen välillä. Tauko on myös tällainen välitila. Silloin tietoiseen mieleen on mahdollista tulla jotain, mitä systeemi 1 on valtavista havaintomääristä ja opituista asioista kerännyt. Kun ajattelumme ja havainnointimme ei ole fokusoitunut vain yhteen tarkkarajaiseen asiaan, jokin jo omaksuttuun tapaan tai taitoon perustuva voi tulla uudella tavalla esiin.


Kyna Leskin mukaan luovuus on nimenomaan yhteyksien muodostamista. Luovissa prosesseissa tapahtuu uusien, ennalta näkemättömien yhdistelmien tekemistä. Teemme joko näkyväksi olemassaolevia, piilossa olevia yhteyksiä tai luomme itse aktiivisesti yhteyksiä asioiden välille, joita konvetionaalisesti, totutusti ei ole tuotu yhteen. Eri konteksteissa syntyneiden tietojen yhdistäminen on ollut monen uraauurtavan keksinnönkin taustalla.


Jotta asioita voi havaita ja yhdistellä uusin tavoin, on usein konkreettisesti vaihdettava näkökulmaa ja tekemisen tapaa. Astuttava ulos totutuista tavoista tehdä ja olla.

Tauko voi olla konkreettinen tapa antaa tilaa ja mahdollisuus luovuudelle, uuden havainnon, ajatuksen, idean syntymiselle.


Mietin omien taukojeni tuunaamista - voisiko tauon viettää jollain muulla tavalla, kuin somea selaten, suoratoistopalveluun sukeltaen tai nopeita "to do"-listalle kertyneitä kiireelliseksi luokittelemiani asioita hoitaen (jälkimmäinen ei kuulosta juurikaan tauolta).


Entä jos pistän lämpimästi päälle ja istun parvekkeelle iltapäivän aurinkoon.

Valo rävähtää viistosta puiden oksien läpi, sytyttää kanervanoksat hehkumaan. Minuutit venyvät pidemmiksi iltapäivän viileydessä. Jossain kiljaisee kirkas ääni. "Tule mennään!" Oliko se kutsu minulle?


--


Millaisia taukoja sinä haluaisit tuunata totuttujen tapojesi, töittesi ja arkesi keskelle?

Ehkä pieni poikkeama totutussa reitissä? Hiljainen minuutti ennen kuin syöksyt arjen virtaan? Toiseen huoneeseen käveleminen huvikseen?


Tuoko erilainen tauko jotain uutta näkökulmaa tai uusia ajatuksia?

Entä jos...?


--


Lukemiani kirjoja, joita suosittelen:


Paavo ja Lauri Järvilehto: PIM! Olet luova. Tuuma. 2019

Kyna Leski: The Storm of Creativity. MIT Press. 2015.

Asta Raami: Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. S&S. 2016.

Asta Raami: Intuitio3. Otava.2020.


--


Tämä blogi on luovuuden harjoittelua, Paikka pohtia ja ylläpitää luovuutta. Kirjata ja jakaa ajatuksiani luovasta prosessista. Julkaisen kolmen viikon välein.

56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page